Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

kwiatywewlosach-
9250 022d
Reposted fromRowena Rowena viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
„Są na tym świecie ludzie, którzy marzą o wielkich domach, szybkich samochodach i milionach na koncie. Są też tacy, którzy marzą o małym domku w lesie z daleka od tych pierwszych.”
— Zdecydowanie domek w lesie!
kwiatywewlosach-
0630 10a2
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPoranny Poranny
kwiatywewlosach-
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaovermind overmind

November 26 2019

kwiatywewlosach-
2884 1293 500
Kraków
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialifeless lifeless

November 07 2019

kwiatywewlosach-
4573 4e81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeless lifeless
kwiatywewlosach-
kwiatywewlosach-

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
kwiatywewlosach-
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
5763 9a3d 500

September 13 2019

kwiatywewlosach-
Czemu miałbyś wierzyć w ten cały wokół chłam,
gdy w tobie jest tyle prawd?
Reposted byadmiracja admiracja

September 02 2019

kwiatywewlosach-
Reposted fromsanitas sanitas vialifeless lifeless
3893 5f86 500
Reposted fromkimik kimik viaavooid avooid

August 20 2019

kwiatywewlosach-
Awesome day.
Reposted fromincomperta incomperta vialifeless lifeless
kwiatywewlosach-
7475 1181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
4109 0854
Reposted fromscorpix scorpix viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
0036 a5ef
Reposted fromaletodelio aletodelio viazielono zielono
kwiatywewlosach-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl